Advokátní kancelář byla založena Mgr. Jaroslavem Benešem v roce 2005 a poskytuje právní poradenství zejména středním a menším podnikům a fyzickým osobám. Při poskytování právních služeb je cílem především podpora při uskutečňování obchodních či osobních záměrů klienta, důraz je kladen na kvalitní práci a flexibilitu při poskytování právní služby.

Advokátní kancelář poskytuje svým klientům komplexní právní služby zejména v oblasti práva občanského, práva nemovitostí a práva obchodního.

Služby jsou poskytovány v českém a anglickém jazyce.

Kontaktujte nás

Tel: +420 222 222 551
Mob: +420 775 242 391
Anny Letenské 34/7, 120 00 Praha 2
IČ: 71333258
č.ú.: 0470340034/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.